خبرهای خوشی در راه است ...
  • خدمات حضوری و غیرحضوری
  • جنب دانشگاه پیام نور - دفتر پیشخوان خدمات
  • 09377853691 - 03155427512

اطلاعات تماس

  • خدمات حضوری و غیرحضوری
  • جنب دانشگاه پیام نور - دفتر پیشخوان خدمات
  • 09377853691 - 03155427512

لیست منابع ترم تابستان 1401 همچون ترم قبل می باشد . جهت دانلود لیست دروس 8 ترمه و لیست منابع میتوانید از لیست زیر که به ترتیب حروف الفبای رشته ها می باشد ، استفاده کنید.

ادیان و عرفان (ورودی 95 به بعد)

اقتصاد (ورودی 96 به بعد)

تاریخ و تمدن ملل (ورودی 95 به بعد)

جغرافیا (ورودی 95 به بعد)

جهانگردی (ورودی 96) 

 

حسابداری (ورودی 97 به بعد)

 حقوق (ورودی 95 به بعد)

 

روابط عمومی (ورودی 95 به بعد)

روانشناسی (ورودی 93 به بعد)

 

زبان و ادبیات انگلیسی

زبان و ادبیات عربی

زبان و ادبیات فارسی

 

علم اطلاعات و دانش شناسی 

علوم تربیتی (ورودی 95 به بعد)

علوم سیاسی (ورودی 98 به بعد)

علوم سیاسی (ورودی 97 به قبل)

 

علوم قرآن و حدیث (ورودی 98 به بعد)

علوم قرآن و حدیث (ورودی 95 تا 97 حدیث)

علوم قرآن و حدیث (ورودی 95 تا 98 قرآن)

 

علوم ورزشی (ورودی های 95 به بعد)

 

فقه و مبانی حقوق (ورودی 99 به بعد)

فقه و مبانی حقوق (ورودی 98)

فقه و مبانی حقوق (ورودی 95 تا 97)

 

گردشگری (ورودی 97 به بعد)

مترجمی زبان انگلیسی (ورودی 97 به بعد)

 

مدیریت بازرگانی (ورودی 94 به بعد)

مدیریت جهانگردی (ورودی 95 به بعد)

مدیریت دولتی (ورودی 94 به بعد)

 مدیریت صنعتی (ورودی 94 به بعد)

مدیریت کسب و کارهای کوچک

 

مشاوره (ورودی 96 به بعد)

 

مهندسی برق (ورودی 95 به بعد)

مهندسی صنایع (ورودی 92 به بعد)

مهندسی کامپیوتر (ورودی 97 به بعد)

مهندسی کامپیوتر (ورودی 95 و 96)

مهندسی معماری